Rafał Wilk
(born 1979). A graduate of the Faculty of Arts at the University of Zielona Góra.

He focuses his art work – video installations, animations, and paintings – on seemingly insignificant events from the past and the present. He picks out the little traces of irony in everyday life, directing his attention to what usually happens in the background. He perceives daily occurrences from a dreamlike perspective, which allows him to disturb the standard notions, principles, and laws we live by. The artist generates emotions and sensations that enrich our real-world experience with all that is uncanny and inexpressible, and yet forming an intrinsic part of our reality.

He has shown his projects in Poland and abroad, incl. Wroclaw Contemporary Museum, BWA Zielona Góra, Center of Polish Sculpture in Orońsko, Gdańsk City Gallery and “Zachęta” National Gallery of Art in Warsaw.

Hi is a Grand Prix winner of the Painting of the Year competition, organized by “Art & Business” (2005), Scholarship of the Minister of Culture (2009, 2020), Scholarship of the City of Warsaw (2014, 2019).
His works are in private and institutional collections.

_

Rafał Wilk
(ur. 1979 r.) – absolwent Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, obronił dyplom z malarstwa w pracowni prof. Ryszarda Woźniaka.
W swoich pracach wykorzystuje różne techniki od malarstwa, przez instalacje wideo, fotografię, aż po animacje. Wyciąga na pierwszy plan pozornie nieistotne zdarzenia z przeszłości i teraźniejszości. Angażuje się w rekonstrukcje historii wypartych i mało znanych, eksplorując relacje pamięci, narracji historycznej i wyobraźni. Przygląda się miejskim i domowym roślinom, dekonstruując absurd podziału na naturę i kulturę. Tropi drobne ironie dnia powszedniego, zwracając się ku temu, co zazwyczaj dzieje się w tle. Na codzienność spogląda przez optykę snu, co pozwala mu zaburzać porządek pojęć, reguł i praw, w którym tkwimy. Artysta generuje przeżycia i emocje, które poszerzają doświadczenia na jawie o to, co niesamowite, niewyrażalne, ale podskórnie wpisane w naszą rzeczywistość.
Swoje projekty pokazywał w kraju i za granicą, m.in. w Muzeum Współczesnym Wrocław, BWA Zielona Góra, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Gdańskiej Galerii Miejskiej, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie.
Laureat Grand Prix konkursu na Obraz Roku organizowanego przez miesięcznik „Art&Business” (2005), Stypendysta Ministra Kultury (2009, 2020), Stypendysta Miasta Warszawa (2014, 2019).
Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych i instytucjonalnych.