Denken Gedenken Danken

(myślenie, wdzięczność, podziękowanie)
– te niemieckie wyrazy pochodzą
z jednego źródłosłowu. Praca składa się
z serii fotografii samochodów niemieckich marek na warszawskich tablicach rejestracyjnych z nalepkami dotyczącymi manifestacji pamięci Powstania Warszawskiego wykonanych w latach 2015–2018 (na potrzeby ekspozycji cyfrowo zmieniono numery tablic rejestracyjnych) oraz kilkunastu wzorów naklejek z pozytywnym przekazem dotyczącym pamięci indywidualnej
i zbiorowej.

Denken Gedenken Danken, 2018, fotografie 23×35 cm – 7 sztuk, seria naklejek na auto – 13 wzorów